Portfolio

Onderzoek en advies

 • Duurzaamheidsanalyse voor drie jatrophaplantages voor biobrandstof in Mozambique (i.s.m. Partners for Innovation)
 • Europees onderzoek naar rol en impact van MKB binnen onderzoekstrajecten naar duurzame energie (i.s.m. Partners for Innovation)
 • Het in kaart brengen van afvalketens (zoals textiel) voor de gemeente Apeldoorn
 • Onderzoeker en auteur voor Kosovo Business Guide, Southeast Europe Business Guides

Capaciteit

 • Kennis- en lerenmanager internationaal, oplevering van 25 internationale praktijkvoorbeelden, MVO Nederland
 • Projectleider en projectmedewerker Bureau Afval, afdeling milieu, gemeente Apeldoorn
 • Projectmedewerker voorbeeldgebieden, verkenning naar betrekken van nieuwe partijen en toepassen van financieringsconstructies, Ministerie van LNV
 • Kennis- en lerenmanager, het intern borgen en aanleveren van informatie over internationale MVO-thema’s, MVO Nederland
 • Projectmedewerker Agenda Landschap, kabinetsbrede beleidsnotitie waarin acties voor het landschapsbeleid beschreven staan, Ministerie van LNV
 • Projectmedewerker 'Ruimte voor de Rivier’, de IJssel bij de gemeente Deventer, via Heilen Advies
 • Mede-organisator van 'academy’ over politieke transformatie met deelnemers uit Servië, Macedonië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina
 • Mede-organisator van studiereis naar Litouwen, Letland en Estland
Website door: Estrate webapplications